Vi kan hjælpe dig med at forhandle med dem, du skylder penge til.

Hvad kan vi forhandle? Vi kan for eksempel forsøge at forhandle:

  • Bedre afdragsordninger
  • Ændringer i renterne, fx rentestop
  • Frivillig akkord (en del af gælden betales imod resten slettes)

Når man skal forhandle med kreditorer, skal man sætte sig i deres sted. Da vi bl.a. har erhvervserfaring fra inkassobureau, kender vi kreditorernes tankegang og ved, hvad vi skal bruge af argumenter.

Vi kan oftest klare forhandlingen med kreditorerne på 1-2 måneder, men det afhænger af, hvor mange du skylder penge til, og hvor lang tid de er om at svare.

X