Insolvenserklæring – hvad er det? Hvilken konsekvens har det? Hvordan får man det? Skal man bruge en bestemt blanket? Og hvordan er reglerne for forældelse af insolvenserklæringen? 

Det og meget mere kan du få hjælp til i denne artikel.

Har du brug for hjælp til gæld, kan vi også hjælpe dig med det. Bestil gratis gældssamtale om en vurdering af dine muligheder, og hvordan vi kan hjælpe dig.

Læs mere her.

Du kan læse hele artiklen herunder.

Insolvenserklæring  – hvad er det?

Hvad er insolvenserklæring overhoved?

En insolvenserklæring er en erklæring, som fogedretten laver i forbindelse med et fogedretsmøde. Det er kun, hvis fogedretten erklærer dig “insolvent”, at du kan få erklæringen.

Du vil kunne blive erklæret insolvent, hvis du ikke kan betale din gæld og ikke ejer noget af værdi.

Du kan ikke selv udfylde en blanket eller lave insolvenserklæringen, da det er noget, som fogedretten laver.

Med værdi forstås ejendele eller kontanter med en værdi på over ca. 3.500 kr. Du kan med andre ord godt få en erklæring om insolvens i fogedretten, selvom du ejer en seng, et fjernsyn og en mobiltelefon, så længe det ikke kan sælges på det frie marked til over ca. 3.500 kr.

Men hvilken konsekvens har insolvenserklæringen så? Det kan du læse mere om herunder.

Insolvenserklæring konsekvens

Insolvenserklæringen har den konsekvens, at dem, du skylder penge til, ikke må hive dig i fogedretten i 6 måneder.

Du er derfor ‘fredet’ i 6 måneders fra insolvenserklæringen udstedes og kan ikke blive indkaldt til fogedretsmøde igen.

Insolvenserklæringen gælder dog ikke gæld til det offentlige (SKAT mv.)!

Derudover må kreditorerne (dem, du skylder penge til) godt hive dig i fogedretten eller foretage en udkørende fogedretsforretning, hvis de mistænker dig for at eje noget af værdi, som du ikke har oplyst om, eller hvis der er andre særlige omstændigheder, der gør det nødvendigt.

Reglerne om, hvornår kreditorerne må indkalde dig til fogedretten, står bl.a. i retsplejeloven.

I retsplejelovens § 490, stk. 2 står der helt præcist:

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis der er rimelig grund til at antage, at skyldneren ejer aktiver, hvori udlæg kan foretages, eller der i øvrigt foreligger særlige omstændigheder, som gør det rimeligt at afholde udlægsforretning.”

Med andre ord: dem du skylder penge til må gerne indkalde dig:

  • hvis der er rimelig grund til at antage, at du ejer noget af værdi
  • at det, som du ejer, kan der tages udlæg i (værdi over ca. 3.500 kr.)
  • eller der foreligger særlige omstændigheder, som gør det rimeligt at indkalde til fogedretsmøde

Men hvordan får man så en insolvenserklæring? Læs med herunder.

Hvordan får man en insolvenserklæring?

Det er fogedretten, der laver insolvenserklæringer.

Du skal i fogedretten naturligvis fortælle sandheden, da du taler under strafansvar. Hvis du ikke ejer noget af værdi, skal du fortælle det til fogeden og dem, du skylder penge til. Dem du skylder penge til vil ofte stille nogle “tjekspørgsmål” for at være sikker på, at det er rigtigt. Hvis fogeden konkluderer, at du ikke ejer noget af værdi, vil du få en insolvenserklæring.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du har fået en insolvenserklæring, så spørg inde til fogedretsmødet. Fogeden er der for at hjælpe dig!

Du kan kun få en erklæring om insolvens (og dermed blive fredet), hvis du ikke ejer noget, som der kan ‘tages udlæg i’. I praksis vil det sige, at du normalt ikke må eje noget af værdi på over 3.500 kr.

Udlæg vil sige, at de i fogedretten kræver ‘sikkerhed’ i nogle af dine ejendele, hvis du ikke betaler gælden som aftalt. Hvis du ikke betaler som aftalt, kan kreditorerne kræve, at de ejendele der er taget udlæg i sælges på tvangsauktion.

Hvis du har den nyeste nye iPhone, kan dem du skylder penge til normalt godt tage udlæg i den, da den normalt godt kan sælges for over 3.500 kr. Hvis du har en iPhone, som er 2-3 modeller gammel og har nogle år på bagen, kan de normalt ikke tage den, da du har ret til en “beskeden levefod”, som der står i loven.

Hvis du bor til leje og har betalt depositum, kan kreditorerne godt tage udlæg i depositummet. I så fald vil du ikke kunne få en insolvenserklæring.

Men hvor længe gælder insolvenserklæringen så? Det kan du læse mere om herunder.

Forældelse insolvenserklæring

Insolvenserklæringen gælder ikke bare for evigt.

Den gælder ‘kun’ i 6 måneder.

Insolvenserklæringen “forælder” efter de 6 måneder, og du vil herefter kunne blive indkaldt af fogedretten igen. Hvis du fortsat ikke ejer noget af værdi, vil dem du skylder penge til kunne indkalde dig, men hvis fogeden til fogedretsmødet konkluderer, at du ikke ejer noget af værdi, vil du kunne få en insolvenserklæring igen.

Fordi du måske har betalt et depositum til en lejebolig, som du bor i, vil det betyde, at kreditorerne kan indkalde dig igen og igen efter insolvenserklæringens udløb. Også selvom der allerede er 7-8 andre, der har taget udlæg i depositummet. Men som nævnt kan de kun indkalde dig til fogedretten efter der er gået 6 måneder.

Brug for hjælp til at få insolvenserklæring og gældsrådgivning?

Har du brug for hjælp til at få en insolvenserklæring og klare fogedretsmødet uden problemer? Eller bare brug for generel gældsrådgivning?

Så kan vi på Nemmetal.dk hjælpe dig.

Vi tilbyder en GRATIS og uforpligtende gældssamtale pr. telefon eller e-mail. Til samtalen kan vi vurdere din sag og fortælle dig om, hvordan vi vil kunne hjælpe dig bedst muligt med at blive gældsfri.

Hvis du vil have yderligere hjælp efter gældssamtalen, koster vores rådgivning 595 kr. om måneden. Der er INGEN bindingsperiode eller lignende, og du kan til enhver tid opsige abonnementet med 10 dages varsel.

 

Kontakt os her for at få en gratis gældssamtale.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

X