Fradrag enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed fradrag

I en enkeltmandsvirksomhed kan man få fradrag for de udgifter der er med til at sikre den hvervsmæssige indkomst for den erhvervsdrivende. Du skal være opmærksom på, at du som erhvervsdrivende skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra i virksomhedens årsregnskab.

De udgifter, du skulle have i forbindelse med din enkeltmandsvirksomhed, som du er fradragsberettiget til, skal skrives ind som en udgift i virksomhedens årsregnskab.

Ved at du skriver virksomhedens udgifter ind i årsregnskabet, sikre du dig at du får fradrag for dine udgifter, sådan at det trækkes fra virksomhedens overskud eller underskud. Som herefter skal skrives ind i ens udvidet selvangivelse.

Det er ikke alle udgifter, der er fradragsberettigede. Det betyder, at du ikke kan trække alt fra i SKAT. I denne artikel kan du få styr på, hvad du kan trække fra i skat i en enkeltmandsvirksomhed.

Hvad kan man trække fra i SKAT?

I grove træk kan du trække alle virksomhedens udgifter fra i virksomhedens årsregnskab, så længe det er med til at sikre eller vedligeholde virksomhedens driftsmæssige indkomst.

Det kan for eksempel være følgende:

 • Varekøb (ting/produkter du køber som du vil sælge videre)
 • Inventar
 • Revisor- og advokatudgifter
 • Lokaler
 • El og varme
 • Telefon – internetudgifter, og forsikringer.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan forekomme forskellige retningslinjer alt efter, hvilken forbindelse udgifterne er forbundet med.

Eksempelvis kan du ikke trække alle revisor- og advokatudgifter fra, hvis det er blevet brugt i forbindelse med etablering af virksomheden, da dette betegnes som anlægsudgifter og ikke driftsudgifter. Hvis du derimod bruger en advokat i forbindelse med inkassosager eller en revisor i forbindelse med årsregnskabet, har du mulighed for at trække disse udgifter fra, da det betegnes som driftsudgifter og er fradragsberettigede.

 

Fradrag af lokaler

Som nævnt tidligere er der forskellige retningslinjer og regler, der gælder alt efter hvilken driftsudgifter, der er tale om. For eksempel har SKAT nogle regler, der skelner mellem, hvorvidt udgiften til lokaler er fradragsberettigede, hvis lokalerne ligger i forbindelse med ens private bolig.

Hvis du vælger at bruge et lokale i ens private bolig som hjemmekontor, er der nogle regler som SKAT bruger i praksis.

I praksis vurderer SKAT, hvorvidt lokalet ligger i boligen som et gennemgangsværelse eller har en særskilt indgang. Hvis lokalet bliver brugt som et gennemgangsværelse eller kan bruges til privat brug, bliver udgifterne til dette ikke betegnet som værende fradragsberettigede. I praksis vil SKAT også kigge på selve indretningen af lokalet, hvis lokalet er beliggende i ens private bolig.

Du kan læse meget mere om reglerne for hjemmekontor i det private i vores artikel om fradrag for hjemmekontor.

Hvis virksomheden derimod gør brug af et erhvervslejemål, kan udgifterne til dette trækkes fra i virksomhedens årsregnskab, da dette betegnes som en driftsudgift og er med til at sikre og erhverve den erhvervsdrivende indtægt.

 

Fradrag i forbindelse med reklamer og restaurationsbesøg

Reklamer, annoncer og andre markedsføringsaktiviteter bliver betegnet som at være med til at sikre og erhverve den erhvervsdrivendes indtægt. Det betegnes som at være med til at sikre og erhverve indtægt til virksomheden, du kan derfor også trække disse udgifter fra i virksomhedens årsregnskab.

Enkeltmandsvirksomhed fradrag for restaurantbesøg

Restaurationsbesøg hører inde under den kategori som hedder repræsentationsudgift.

Under repræsentationsudgifter finder man:

 • Restaurantbesøg
 • Måltider
 • Drikkevarer
 • Gaver
 • Og andre udgifter i forbindelse med jubilæer, fødselsdage osv.

Disse udgifter bruges til at afslutte en forretning eller bevarer forretningsforbindelser, du kan derfor trække 25 procent af udgifterne fra i virksomhedens årsregnskab. Det er dog vigtigt at huske at gemme regningerne som bilag, så det kan bruges til dokumentation, og det er en god idé at notere i hvilken sammenhæng de forskellige repræsentationsudgifter er blevet brugt.

 

Fradrag for telefon og internet

I en enkeltmandsvirksomhed er udgifterne til telefon og internet fuldt fradragsberettigede. Det kan dog være, at den erhvervsdrivende skal betale SKAT af fri telefon og internet.

Hvis du som erhvervsdrivende driver virksomhed hjemmefra eller blot en enkelt gang tager telefonen med hjem, skal du betale SKAT af at have fri telefon. Hvis du har fri telefon til rådighed hele året, skal du huske at notere det i selvangivelsen i rubrik 462. I 2018 lyder beløbet på 2.800 kr. som skal noteres i rubrik 462.

Det skal dog lægges til virksomhedens resultat i skatteregnskabet.

Der er 2 måder at få fuldt fradrag for fri internet:

 1. Enten hvis du driver en enkeltmandsvirksomhed hjemmefra.
 2. Eller, hvis du hjemmefra har adgang til virksomhedens netværk. I dette tilfælde vil det sige at du skal have adgang til stort set de samme funktioner som hvis du befandt dig på arbejdspladsen.

Hvis du ikke opfylder et af de to krav, skal der betales SKAT af internettet. Dette skal noteres i selvangivelsen i rubrik 462, beløbet du bliver beskattet af lyder på 2.800 kr. i 2018.

På samme måde, som hvis du har fri telefon, skal de 2.800 kr. lægges til virksomhedens resultat.

Hvis du står i den situation at skulle betale SKAT af både fri telefon og fri internet, får du en slags ‘rabat’. Det vil sige, at hvis du står i denne situation, skal der kun noteres 2.800 kr. i din selvangivelse i rubrik 462. På samme måde skal der også kun lægges 2.800 kr. til i virksomhedens resultat.

Du kan læse mere om fradrag for telefon og internet på SKATs egen hjemmeside.

 

Brug af privat bil i virksomheden

Hvis du vælger at bruge din private bil i forbindelse med virksomheden, kan du få fradrag for de erhvervsmæssige udgifter ved at trække det fra i virksomhedens regnskab.

Brug af privatbil i virksomhed

Du kan beregne de erhvervsmæssige kørselsudgifter på 2 måder:

 1. Du kan vælge at beregne en ‘leje’ af de faktiske erhvervsmæssige omkostninger.
 2. Eller, du kan vælge at bruge Skatterådet satser. Satserne reguleres hvert år.
  • Indtil 20.000 km/år, lyder satsen på 3,54 kr. pr. kilometer i 2018.
  • Hvis man har erhvervsmæssig kørsel ud over de 20.000 km/år, lyder satsen på 1,94 kr. pr. kilometer i 2018.

For at kunne dokumenter hvor meget bilen er blevet brugt til erhvervsmæssig kørsel, skal der føres kørebog. På denne måde er du også sikret, at der bliver lavet en korrekt udregning for, hvor meget der kan trækkes fra i virksomhedens regnskab.

 

Hvad er afskrivninger?

Ved løbende driftsudgifter kan det være nødvendigt at anskaffe sig forskellige maskiner i form af anlægsudgifter. Da dette er med til at sikre eller vedligeholde den erhvervsdrivende indkomst, kan det trækkes fra i virksomhedens regnskab.

Ved anskaffelse af maskiner eller instrumenter har man mulighed for at trække det fra i virksomhedens regnskab. Man skelner mellem småaktiver og større aktiver.

Ved småaktiver forstås det, at det har en forholdsvis kort levetid på ca. 3 år samt, at anskaffelsesprisen ikke overstiger 13.500 kr. i 2018. Hvis anskaffelsesprisen ikke overstiger de 13.500 kr. i 2018, er der rig mulighed for at trække det fulde beløb fra i samme anskaffelsesår.

Hvis anskaffelsesprisen derimod overstiger 13.500 kr. i 2018 betegnes det som større aktiver, og man er nød til at trække det fra over en årrække. Dette er også det, der kaldes for afskrivning.

Ved større aktiver kan du maksimalt trække 25 procent fra om året i virksomhedens regnskab.

I tilfælde af at anskaffelse af flere større aktiver overstiger de 13.500 kr. i 2018 lægges samtlige beløb sammen til et samlet beløb – dette kaldes også saldoprincippet. Du kan maksimalt afskrive 25 procent af det samlet beløb hvert år, indtil det samlet beløb kommer under 13.500 kr. i 2018. Hvorefter du kan trække det resterende beløb fra i virksomhedens regnskab.

I tilfælde af at du ikke har behov for det store fradrag i virksomheden, kan du vælge at afskrive mindre end de 25 procent om året. Dog vær opmærksom på, at du ikke kan afskrive mere end de 25 procent om året, også selvom du året forinden har afskrevet mindre end de maksimale 25 procent.

 

Køb af computer til enkeltmandsvirksomhed

Hvis du som erhvervsdrivende har en enkeltmandsvirksomhed og overvejer at købe en computer til virksomheden, kan dette også lade sig gøre.

Købet af computeren kan deles op i den momsmæssige del og selve den skattemæssige del.

I forhold til momsen skal du som erhvervsdrivende i en enkeltmandsvirksomhed selv lave en vurdering af, hvor meget af tiden du reelt vil bruge computeren til det arbejdsmæssige, og hvor meget du har tiltænkt dig at bruge computeren privat.

I den beregning bør du være ærlig, fordi som ofte vil SKAT i praksis ikke godkende at du udelukkende bruger computeren til det arbejdsmæssig, og slet ikke hvis du driver virksomhed hjemme i din private bolig. Normalt godkender SKAT i alle fald 50/50, hvis du også bruger den privat.

Eksempel: hvis du køber en computer til 10.000 kr. inklusiv moms, og du laver en vurdering af, at fordelingen vil lyde på 50 procent arbejdsmæssigt og 50 procent til privat forbrug, kan du kun trække 1000 kr. fra i moms, da dette er halvdelen af købsmomsen.

I forhold til computer, så hvis det beregnes som et multimedie udstyr, har man mulighed for at få skattefradrag for hele summen uden moms. Det vil sige, at du i ovenstående eksempel kan trække 8.000 kr. fra i skat (20% af 10.000 kr.) – og så vil du få 50% af momsen i fradrag (det vil sige i alt 9.000 kr. i fradrag – 8.000 kr. for købesummen og 1.000 kr. for 50% af momsen).

Vær opmærksom på at denne regel kun gælder når der er tale om multimedie udstyr. Ved køb af andre produkter som ikke er en computer, telefon mv. kan du kun få skattefradrag for den andel som reelt hører til virksomheden.

 

Regnskabsprogram i en enkeltmandsvirksomhed

For at være sikker på, at du får alle de fradrag du er berettigede til, er det vigtigt at du får bogført alt korrekt i et regnskabsprogram.

Du kan enten gøre brug af en revisor som har styr på alle reglerne, hvis du derimod gerne vil spare lidt penge, kan man helt gratis oprette en bruger på www.dinero.dk og stå for bogføringen selv.

OPRET EN BRUGER PÅ DINERO HER

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

X